За нас

Агапедия България екип

Визия

  Наша визия е да видим децата без родителска подкрепа в България да станат независима, продуктивна, етична част от обществото.


Мисия

  Нашата мисия е да помагаме на деца и младежи от институции за деца лишени от родителска грижа и проблемни семейства да израстват като самостоятелни, отговорни и зрели личности, с развити социални умения и трудови навици.


Нашата ценностна система

  Децата лишени от родителска грижа са ценни като всеки един друг на тази Земя. Ние достигаме до тях, за да им дадем възможности, от които са лишени - да учат и да бъдат приети, да бъдат това, което могат да бъдат, да учат и да бъдат приети, да развиват потенциала си и израстват като почтени личности.

Обучителния център "Агапедия" за деца лишени от родителски грижи е основан през 2001 чрез партньорството на две организации, Агапедия и Интегра-БДС. Агапедия, (www.agapedia.de) е фондация основана от известния германски футболист Юрген Клинсман и е посветена да помага на деца в трудност. Сдружение Интегра-БДС, (www.integra-bds.bg) работи за социалното и икономическото развитие в България.

Нашия персонал е изграден от професионалисти, обучени в областите на психологията, социалната работа, компютърните технологии.

TOP