bg | de
Начало
Начало
Agapedia Bulgaria

ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ
НА ДЕЦА ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКА ГРИЖА
И ДЕЦА ОТ СОЦИАЛНО СЛАБИ СЕМЕЙСТВА

“Ако искаш да помогнеш на някого за един ден, дай му риба. Ако искаш да му помогнеш за цял живот – научи го как да лови риба.”


© 2010 Агапедия България
YATANSKI studio