bg | en
Новини
Новини
Трето Обучение към международния проект АСИРОМА

От 15 до 18 октомври, 2015 година в София се проведе третото и последно обучение към проекта АСИРОМА „Трансфер на иновативни подходи за квалификация на педагогически работници при работа с младежи от ромски произход за осигуряване на успешното им завършване на средно образование“.

Участваха 25 души от София и страната, работещи в областта на социалните услуги и образованието. Голям интерес предизвикаха темите за дуалното образование, асистираното обучение и колегиалната консултация.

Оживени дискусии провокираха нашите специални гости – инспектори от немската и българската полиция. Темата: „Сътрудничество с полицията. Възможности и граници в Германия и България“ разшири кръгозора ни за полицейската работа с проблемни деца и младежи.

Участниците представиха доклади и презентации, които илюстрираха работата на екипите по проекта „Професионално ориентиране на деца и младежи в неравностойно положение“.

Четиридневното обучение завърши с тържествено раздаване на сертификати, които удостоверяват успешното усвояване на 300 учебни часа. Честито на всички професионалисти, които инвестираха време и усилия в повишаването на своята квалификация!

За ползотворността на събитието допринесе екипът на х-л „Надежда“, който отново бе наш любезен домакин!


© 2010 Агапедия България
YATANSKI studio