bg | en
Новини
Новини
Здраво семейство - здрав народ

Фондация "Агапедия-България" е партньор на сдружение "Верният настойник" в реализирането на проекта "Здраво семейство - здрав народ". В началото на месец февруари, 2017 г. се осъществи неговият втори етап.

Проектът е превенция на ранните бракове и насърчава узаконяване съжителството на семейството. 18 семейства предимно от ромската общност в областите Бургас и Сливен станаха добър пример, след като бяха мотивирани да сключат граждански брак.

Надяваме се тази кауза да се мултиплицира и в други общини, за да се възроди семейството като ценност и като стабилна среда за възпитанието на децата.

"Здраво семейство - здрав народ" е сред номинираните в тазгодишния конкурс "Проект на годината", който се организира от фондация "Лале".


© 2010 Агапедия България
YATANSKI studio