bg | de
Новини
Новини
Проект "Да пораснеш е мисия"
27 September 2018

Като част от планираните дейности към проект BG05M9OP001-2.009-0006-С01 „Да пораснеш е мисия“, 20 деца и младежи, настанени в ЦНСТ-та в София и Пловдив посетиха няколко културни събития и творчески работилници, включени в програмата на фестивала "Есенен салон на изкуствата - Пловдив, 2018".

По време на тридневния престой, те разпространиха 46 рекламни флаери към проекта с цел повишаване информираността на местната общност относно финансовия принос, предоставен от Европейския социален фонд, чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.

По време на включването на децата в местните социални дейности, децата и младежите бяха впечатлени от националните есенни изложби:

  • 4-те експозиции, разположени в различни части на „Балабанова къща“;
  • Историята и подредбата на Балабановата къща;
  • Графиките в къща „Хиндлиян“;
  • Скулптурите и рисунките в къща „Мексиканско изкуство“;
  • Фотоизложбата Оld town new facе в Стария град.

Разглеждането на фермерския пазар „Вкусън на Пловдив заедно“ в края на деня подготви вкусовите ни рецептори за предстоящата вечеря.

Горещият неделен ден на 23.09.2018 г бе запомнен с Есенния панаир на занаятите, организиран от Регионална занаятчийска камара – Пловдив. Участници от цялата страна и гост майстори от Казахстан заинтригуваха пленените от съвременните технологии младежи с простия, но очарователен начин, по който дедите ни са създавали почти всичко с ръцете си.

И трите дни, в различни локации в Стария град имаше празнични работилници, пазари и демонстрации под надслов „По Трихълмието на времето“.© 2010 Агапедия България
YATANSKI studio