bg | de
Новини
Новини
Втора беседа с лекар
18 February 2019


   На 16.02.2019 година се проведе втората беседа на тема „Забременяване и бременност“ на територията на ЦНСТ към фондация „Агапедия България“ в гр. София.

    Интерактивните лекции са част от програмата „Придобиване на умения за самостоятелен живот“ към проекта „Да пораснеш е мисия“, финансиран от ОП „РЧР“ и ЕСФ.
    Презентирането на материала отново предизвика интереса на младежката аудитория. Юношите научиха много нови неща като:

  • как точно се случва чудото „забременяване“;
  • какво е развитието на бебето по месеци;
  • как може да се планира забременяването;
  • как да се предпазим от нежелана бременност.

    Особено оживление предизвикаха подробно представените най-важни факти за бременността, поднесени с елегантен хумор.

       Ето някои моменти от събитието:

За м. март, 2019 г е планирана третата беседа на тема „Контрацептивни методи и отговорно сексуално поведение“.

© 2010 Агапедия България
YATANSKI studio