bg | en
Новини
Новини
Център за приемна грижа „Моето приемно дете” (съвмeстен прoekт с Фондация "Приятели 2006") организира безплатно Обучение на кандидат-осиновители и кандидат приемни семейства чрез програма PRIDE

Център за приемна грижа „Моето приемно дете”

организира безплатно

Обучение на кандидат-осиновители и кандидат приемни семейства

По програма PRIDE “Приемна грижа”/PRIDE “Осиновяване”Кой може да се включи в обучението?

  • Всеки, който има интерес към приемната грижа и/или осиновяването;

  • Кандидати за приемни родители

  • Кандидати за осиновители

  • Близки и роднини на дете лишено от родителска грижа, при които предстои настаняването му.

Кога ще се провежда обучението?

Обучението ще се провежда в група. Обучителната програма ще стартира в началото на месец май, като всяка седмица ще се провежда по един обучителен модул в рамките на 3 часа след работно време или в събота.

Къде ще се провежда обучението?

Обучението ще се провежда на адрес: гр. София, ул. „Люлин планина” 33-35 , вх. А ет. 1, Зала „Китов център”Къде да заявите желание за участие и да получите повече информация?

Център за приемна грижа „Моето приемно дете”

Адрес: гр. София, ул. „Люлин планина” 33-35, партер

Телефон: 02/9516813

e-mail: moetopriemnodete@abv.bg

www.agapedia-bg.org

www.prijateli2006.org-> за повече информация
© 2010 Агапедия България
YATANSKI studio