История

  Фондация „Агапедия-България” работи от 2001 г. с деца и младежи в неравностойно положение за подобряване на тяхната социализация, комуникация и качество на живот. В Центъра за неформално обучение и социална интеграция, който до края на 2007 г. се намираше в кв. Горна баня в близост до ДД „Христо Ботев”, ежедневно и целогодишно се обучаваха между 35 и 40 юноши в различни клубове в зависимост от интересите и талантите: компютърна грамотност, английски език, спорт, готварство, рисуване и приложни изкуства, пантомима, козметика, театър и др. Целта на неформалното обучение е придобиване на знания и умения, които подготвят младежите за самостоятелен живот; изграждане на увереност в собствените им способности; подобряване на грамотността им.

  От 2005 фондацията има лиценз за настаняване на младежи в Защитени жилища; Център за социална интеграция, неформално обучение и консултация на деца без родители и деца от социално слаби семейства, а от 2007 – лиценз за настаняването на деца от 7-18 г. в Център за настаняване от семеен тип. Защитените жилища и центровете са апартаменти на свободен наем в различни квартали в столицата, осигурени с всичко необходимо за спокоен живот. В тях се настаняват четири или пет деца, като апартаментите са оборудвани по подходящ начин, съобразно индивидуалните им потребности.

  От началото на 2008 г. Учебният център се премести в центъра на София, където сме по-достъпни за младежи от различни краища на столицата. За всички желаещи тийнейджъри в неравностойно положение предлагаме обучение по първоначална компютърна грамотност, индивидуални уроци по английски и български език, математика и професионална консултация от социален работник и психолог.

TOP