Blog Category

Дарение на „Кавен Орбико“ ЕООД

През месец февруари, 2013 година фирма „Кавен Орбико“ ЕООД направи дарение от комплекти козметика за лична хигиена, която беше разпределена чрез фондация „Агапедия-България“ между членовете на ФССБ /Федерация на социалните сдружения в България/ и членовете на НМД /Национална мрежа за децата/. Чрез тези осем неправителствени организация продуктите достигнаха до различни групи младежи и възрастни в неравностойно положение.

Благодарим на фирма „Кавен Орбико“ ЕООД за щедрия жест!

Прочети
Център за приемна грижа „Моето приемно дете” (съвмeстен прoekт с Фондация "Приятели 2006") организира безплатно Обучение на кандидат-осиновители и кандидат приемни семейства чрез програма PRI

Център за приемна грижа „Моето приемно дете”

организира безплатно

Обучение на кандидат-осиновители и кандидат приемни семейства

По програма PRIDE “Приемна грижа”/PRIDE “Осиновяване”PRIDE е модел за развиване и подкрепа на приемни и осиновителски семейства. Той е създаден, за да повиши качеството на приемната грижа и осиновяването чрез предлагане на стандартизирана, последователна и структурирана рамка за набиране, подготовка, и избор на приемни родители или осиновители. Моделът предлага на приемните родители и продължаващо обучение и непрекъснато професионално развитие.

PRIDE е резу


Прочети
Център за приемна грижа „Моето приемно дете” (съвмeстен прoekт с Фондация "Приятели 2006") организира безплатно Обучение на кандидат-осиновители и кандидат приемни семейства чрез програма PRI

Център за приемна грижа „Моето приемно дете”

организира безплатно

Обучение на кандидат-осиновители и кандидат приемни семейства

По програма PRIDE “Приемна грижа”/PRIDE “Осиновяване”Кой може да се включи в обучението?

  • Всеки, който има интерес към приемната грижа и/или осиновяването;

  • Кандидати за приемни родители

  • Кандидати за осиновители

  • Близки и роднини на дете лишено от родителска грижа, при които предстои настаняването му.

Кога ще се провежда обучението?

Обучението ще се провежда в група. Обучителната програма ще стартира в


Прочети
Семеен лагер на „Моето приемно дете”

Благодарение на щедър дарителски жест и с любезното съдействие на хотел "Рила" в курорта Боровец, Центърът по приемна грижа "Моето приемно дете" проведе семеен лагер за 22 приемни и осиновени деца и техните семейства. Уикендът 17-19.02.2012 г. се превърна в празник, наситен със зимни игри, разходки в планината и чудесно общуване между семействата!

Рила Боровец

Прочети
Дарения

Банка: Уни Кредит Булбанк
Фондация "Агапедия-България"
Дарение: Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи от 6 до 18 години
В лева: BG77 UNCR 7527 1080 7807 14 BGN
В евро: BG21 UNCR 7527 1480 7807 19 EUR

Данъчни облекчения за юридически лица:
Съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане - Чл. 31, ал. 1, т. 14 за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на юридически лица с нестопанска цел, регистрира

Прочети
10 Години Агапедия България
JW Player goes here
Прочети
TOP