Blog Category

Откриване на Център по приемна грижа

На 12 април, 2011 г. – вторник, от 10.30 ч предстои откриването на Център по приемна грижа, който е следствие от сътрудничеството между фондация „Агапедия-България” и „Приятели 2006” в предоставянето на социалната услуга Приемна грижа.

Подробности за самото откриване очаквайте скоро!

Прочети
Помощ В професионалната Квалификация

Много важен момент при младежите, завършващи средното си образование, е правилното професионално ориентиране. За онези, които са мотивирани да продължат образованието си във ВУЗ, се стараем да осигурим качествени кандидат-студентски курсове. А за други, които имат специфични умения, търсим финансиране за специализирани курсове, които ще ги направят правоспособни за мечтания занаят. Чрез тази подкрепа, младежите развиват потенциала си и увеличават шансовете си за по-добра реализация. Кандидат-студентски курсове, организирани до настоящия момент са:

  - курс по химия;
  - курс по биология;
  - ...

Прочети
Доброволци

Над 25 души между 19 и 43 години са участвали в дейностите на фондацията от учредяването й до настоящия момент.

Отговорности на доброволеца:
За всеки доброволец се създава индивидуална длъжностна характеристика, която е обвързана с:

  - конкретното време, в което той пристига и приоритетите на работата във фондацията за този период;
  - владеенето на български език и/или времето, за което доброволецът започва да борави с него;
  - персоналните качества и умения на доброволеца;
  - личното му отношение към деца, лишени от родителска грижа;
  - степента на мотивираност на кандидата.


Обобщено, ...
Прочети
Програма СТУДЕНТИ

  От 2007 година фондация „Агапедия България” работи по програма „Студенти”, в която са приети за участие 6 младежи, отгледани в домове за деца, лишени от родителски грижи. По-голямата част от тях са ползвали социалната услуга „Защитено жилище”, предоставяна от фондацията. По време на престоя си в защитеното жилище младежите завършват успешно средното си образование и мотивирани да продължат във висше учебно заведение, продължават усърдната си подготовка за кандидат-студентски изпити.
  С подкрепата на нашите дарители от България и Германия, програмата подкрепя финансово и морално с

Прочети
Клуб за приложно изкуство „РЪКОДЕЛКО”

  Проектът е финансиран от Фондация "Агапедия България". Основен партньор е СНЦ Верният настойник и се осъществява с партньорството на Община Камено. В него участват над 60 деца от български и ромски произход, които се учат да декорират керамични съдове с естествени материали. Основната цел на проекта е да възпита у децата отношение към природата, към красотата, към различните, да провокира интересът им към един друг свят - творческия, да стимулира мисленето и развива моториката, да им даде увереност, че могат да бъдат подкрепяща, а не слаба страна.

  Организираха се благотворителни изло

Прочети
Защитени жилища за младежи, отглеждани в институции

  В подкрепяща среда, чрез позитивно отношение и индивидуален подход младежите са мотивирани да прилагат на практика усвоените знания. Важен фактор в подготовката им за самостоятелен живот са защитените жилища, с които организацията разполага на територията на столицата.

  Защитените жилища са наети апартаменти в различни квартали в София. След напускането на институцията много от младежите остават на улицата или избират лоши пътища, за да оцелеят. Защитените жилища дават шанс на младежите в атмосфера на домашен уют да се учат да се грижат за себе си, да бъдат отговорни, постоянни и органи

Прочети
Учебен център за социална интеграция


  Посредством неформално обучение насърчаваме развитието на потенциала на тийнейджърите и изграждането на увереност в собствените им способности. В зависимост от интересите си, те участват в различни дейности, изграждащи техните социални и житейски умения:

 • Компютърна грамотност
 • Английски език
 • Български език
 • Математика
 • Рисуване и приложно изкуство
 • Общуване
 • Готварство
 • „Как да си намерим работа”
 • Младежки лагери
 • Консултации с психолог и социален работник


  Екипът на фондацията включва преподаватели-специалисти за всички занимания и социален работник.

  От 2005 фондацията има лиценз за нас

Прочети
Агапедия Пловдив

Фондацията предоставя социална слуга чрез лиценз за Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца, лишени от родителска грижа и деца от семейства в неравностойно социално положение.

Екипът на фондация „Агапедия България” - клон Пловдив се състои от инициативни и сърцати млади хора. Основната дейност на фондацията е работа с деца, лишени от родителска грижа от 0 до 18-годишна възраст, отглеждани в институции и деца в риск на територията на гр. Пловдив и област Пазарджик.
Част от социалните услуги, които фондацията извършва, се провеждат в специално устроен детски център в ...

Прочети
TOP