Blog Category

Контакти
Ако искате да станете приемем родител!
Ако искате да промените съдбата на една дете!

Обърнете се към нас на адрес: Ул. “Люлин планина” 33-35, партер
Телефон: 02/9516813
e-mail: moetopriemnodete@abv.bg
В.Богданова
М.Ризова

Ние сме в готовност:
  - да ти дадем подробна информация
  - да те обучим
  - да те подкрепим
  - да те запознаем с други приемни родители
  - да те съпътстваме през цялата време в това благородно дело - приемничеството

Прочети
За партньорите

По своята същност приемната грижа е партньорство между различни участници в един процес, който има за цел да предостави сигурност и семейна среда за детето.

 • деца, на които предстои настаняване или вече са настанени в приемно семейство;
 • кандидатите за приемни семейства и утвърдени приемни семейства;
 • биологичното семейство на детето или неговите законни представители;
 • дирекция „Социално подпомагане” и отдел „Закрила на детето”;
 • доставчици на услугата „приемна грижа” и доставчици на други социални услуги;
 • местната общност.

  Нашите партньори

  - Фондация „Приятели 2006”
  През 2010 година се скл
Прочети
За приемните деца

В приемни семейства се настаняват:

 • деца, чиито родители временно не могат или не искат да полагат адекватни грижи за тях;
 • деца, жертви на насилие и злоупотреба;
 • деца, на които предстои осиновяване;
 • деца настанени в специализирани институции;
  • новородени, за които родителите изразяват желание да бъдат настанени в институция;
 • деца до 3-годишна възраст;
 • деца с увреждания;
 • деца, спрямо които е приложена мярка „полицейска закрила”, след изтичане на срока й;
 • деца при условията на заместваща приемна грижа.
Прочети
За приемните родители

Приемен родител може да бъде:

Всеки, който може да отвори душата и сърцето си, за да помогне на дете, като го приеме такова, каквото е.
Всеки, който е физически и психически здрав.
Всеки, който e готов да отвори дома си и да има достатъчно пространство за едно дете.
Всеки, който е навършил 18 години.
Всеки, който не е осъждан.

Прочети
За приемната грижа

Приемна грижа - това е да помогнеш на едно дете, което поради различни причини не може да бъде отглеждано в своето биологично семейство, да му дадеш дом и семейна топлина. Според Законът за закрила на детето приемната грижа „е отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в семейство на близки и роднини или в приемно семейство”. Приемната грижа като социална услуга и мярка за закрила има следните цели:

  - да осигури за определен период от време сигурна и безопасна семейна среда за детето, която да допринесе за неговото пълноценно физическо, психическо и емоционално развит
Прочети
ЦНСТ

Център за настаняване от семеен тип

Лицензът за Център за настаняване от семеен тип ни дава право да се грижим за деца от 7 до 18-годишна възраст. Всички стаи са оборудвани съобразно индивидуалните потребности на децата. За тях денонощно се грижи екип от обучени възпитатели, които им осигуряват подкрепа във всяко отношение. Заедно се грижат за чистотата на апартамента, заедно пазаруват и готвят, учат и пишат домашни, гледат телевизия, посещават театри и кина – както в едно нормално семейство. Освен това ежеседмично децата се посещават и консултират от социален работник и психолог, които помаг

Прочети
Връзки

Connecting Hearts
уеб сайт: www.connectinghearts.de

Национална Мрежа за Децата
уеб сайт: www.nmd.bg

Фондация "Надежда за малките"
уеб сайт: www.hope.bg
facebook: www.facebook.com/group.php?gid=143767672412

Фондация "Приятели 2006"
уеб сайт: http://www.prijateli2006.org

Фондация Агапедия-Пловдив
facebook: <a href="http://www.facebook.com/#!/pages/Фондация-Агапедия-Пловдив target="_blank">http://www.facebook.com/#!/pages/Фондация-Агапедия-Пловдив

Медико-дентален център "Орион"
уеб сайт: http://mdc-orion.com

Община "Красно село", гр. София
уеб сайт: www.krasnoselo.net

Прочети
TOP