Blog Category

Курс по готварство
Серията от проекти ”Практични умения” са насочени към деца, предимно от ромски произход и в затруднено материално състояни, деца живеещи в бедни семейства които не могат да им осигурят качествено образование.
Прочети
История на Асен Русев
За първи път попаднах в дом заради кражба, малко след смъртта на баща ми.
  Тогава бях едва на 12 години и не знаех нищо за живота. Социално-педагогическият интернат беше в село Пелатиково, обл. Кюстендил. Там имах доста трудности в емоционално отношение – страхове, колебания и надежди. Но хубавото беше ...
Прочети
История на Емил Юлиянов
Казвам се Емил Делчев Юлиянов роден съм в град София. Имам 2 сестри и още 3 братя и майка заместваща баща ми, който почина когато бях на 2 години. От малък съм в Дом за сираци тъй като майка ми нямаше възможност да ме гледа. Бях на 2 год. Когато майка ми ме остави в Дом за сираци. В дома в който ме остави ...
Прочети
Курс по готварство
Серията от проекти ”Практични умения” са насочени към деца, предимно от ромски произход и в затруднено материално състояни, деца живеещи в бедни семейства които не могат да им осигурят качествено образование.
Прочети
Историята на Петър Снежанов
Познаваме Петър Снежанов от 2006 г. Той ни бе препоръчан от директора на организация „ФИЦЕ-България” като младеж с голям потенциал, който има нужда от морална и финансова подкрепа, за да го развие...
Прочети
Историята на Вельо Савов
През учебната 2009/2010 г Вельо завършва 12 клас на Професионална гимназия по изобразително изкуство „Проф.Н.Райнов” в София. ...
Прочети
Историята на Яна Алексиева
Яна е родена в Елин Пелин, от малка е останала без баща. До 11-годишна е живяла с майка си, за съжаление, с чувството, че майка й е забравяла факта, че има дете...
Прочети
TOP