Blog Category

Пета беседа с лекар


    На 11.05.2019 г на територията на ЦНСТ към „Агапедия България“ в гр. София се проведе петата и последна от цикъла за здравно обучение обучителна презентация на тема „Превенция на психоактивни вещества – алкохол, цигари, наркотици“.

    Събитието е част от програмата за придобиване на умения за самостоятелен живот към проекта „Да пораснеш е мисия“, финансиран от ОП“РЧР“ и ЕСФ и се провежда от квалифициран лекар с дългогодишен опит.

    Д-р Свиленов заинтригува младежите с интересна информация, подкрепена с доста снимков материал.

    Младежите обогатиха своята обща култура отно

Прочети
Четвърта беседа с лекар


   На 13.04.2019 г на територията на ЦНСТ към „Агапедия България“ в гр. София се проведе четвъртата беседа от цикъла обучителни презентации и консултации, провеждани от лекар. Събитието е част от програмата за придобиване на умения за самостоятелен живот към проекта „Да пораснеш е мисия“, финансиран от ОП“РЧР“ и ЕСФ.

    Д-р Свиленов отново провокира любопитството на младежите с огромно количество информация, подкрепено с интересен снимков материал по темата „Превенция на полово предавани инфекции“.
    Презентацията и оживеното обсъждане след нея засегна въпросите:

    Поучителни ...


Прочети
Трета беседа с лекар


   На 23.03.2019 г на територията на ЦНСТ към „Агапедия България“ в гр. София се проведе третата беседа от цикъла обучителни презентации и консултации, провеждани от лекар. Събитието е част от програмата за придобиване на умения за самостоятелен живот към проекта „Да пораснеш е мисия“, финансиран от ОП“РЧР“ и ЕСФ.

    Д-р Свиленов заинтригува младежите с нестандартно поднесена информация по темата „Контрацептивни методи и отговорно сексуално поведение“. За участниците с най-услужлива памет имаше и поощрителни награди – вкусни лакомства.
    Презентацията и последвалата дискусия отгово

Прочети
Втора беседа с лекар


   На 16.02.2019 година се проведе втората беседа на тема „Забременяване и бременност“ на територията на ЦНСТ към фондация „Агапедия България“ в гр. София.

    Интерактивните лекции са част от програмата „Придобиване на умения за самостоятелен живот“ към проекта „Да пораснеш е мисия“, финансиран от ОП „РЧР“ и ЕСФ.
    Презентирането на материала отново предизвика интереса на младежката аудитория. Юношите научиха много нови неща като:

    Особено оживление предизвикаха подробно представените най-важни факти за бременността, поднесени с елегантен хумор.

       Ето някои моменти о


Прочети
Първа беседа с лекар


   Проектът „Да пораснеш е мисия“, финансиран от ОП „РЧР“ и ЕСФ се развива с пълна сила! Децата и юношите от ЦНСТ-та в София и Пловдив учат нови неща, които ги образоват във всички важни области на живота: хигиена, домакинство, образование, взаимоотношения, професионална ориентация. Уменията, които усвояват в ателиетата по трудотерапия „Готварство“ и „Арт ателие“, ще им помогнат да се реализират като по-уверени и самостоятелни личности в близкото бъдеще.

   В процеса на прилагането на програмата „Придобиване на умения за самостоятелен живот“ те придобиват знания, свързани с тяхното се

Прочети
НЕМСКИ КОЛЕДЕН БАЗАР – 2018


Благодарение на предоставената възможност за закупуване на материали, с които да се изработят коледни картички, бижута и други сувенири и като част от планираните дейности към проект BG05M9OP001-2.009-0006-С01 „Да пораснеш е мисия“, 10 деца и младежи, настанени в Центрове за настаняване от семеен тип в София имаха възможност да изложат своите саморъчно изработени продукти в Благотворителната къща на Немския коледен базар.

През четирите дни участие /17-20.12.2018 г/, младежите разпространиха 40 рекламни флаери към проекта с цел повишаване информираността на местната общност относ

Прочети
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КРЪГЛА МАСА ПО ПРОЕКТ ТРАНСФЕР


На 09.12018 г. в рамките на проект „BG05M9OP001-4.001-0114 Трансфер на утвърдена практика – дуално обучение за социални професии от федерална провинция Баден-Вюртемберг“ се проведе кръгла маса за представне на дейностите и резултатите на проекта и обсъждане с широк кръг колеги от социалната и образователната сфера.

Целта на събитието бе да повдигне дискусия за предимствата, възможностите и предпоставките за развитие, които дуалното обучение в социалните професии би донесло, да разгледа практиката на социалните услуги в България и Германия, да посочи перспективите пред дуалното обучение

Прочети
ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ДЪЛГОСРОЧНАТА ГРИЖА В БЪЛГАРИЯ


   В рамките на конференция, посветена на дългосрочната грижа в България, организирана от Национален клуб на жените към ДСБ, съвместно с с Център за политическо развитие и демокрация и Фондация „Конрад Аденауер“, ръководителят на проект „BG05M9OP001-4.001-0114 Трансфер на утвърдена практика – дуално обучение за социални професии от федерална провинция Баден-Вюртемберг“ г-жа Диляна Гюрова, представи виждането на ФССБ за нуждата от професионална подготовка в сферата на социалните професии и дуалното обучение като възможност за повишаване на удовлетвореността на професионалистите и за подоб

Прочети
Благодарности към Международния женски клуб

Огромни благодарности от екипа и децата, обгрижвани от фондация „Агапедия България“ към Международния женски клуб!

Благодарение на щедрото дарение и тази година 25 деца и младежи в неравностойно положение имаха десет незабравими дни в полите на Родопите, близо до град Пловдив.

Децата и младежите се забавляваха на открито с различни спортове – футбол, волейбол, плуване. Чрез специално подготвена от възрастните игра тийнейджърите посетиха 10 исторически места в Пловдив, откривайки ги чрез карта. Снимка на отбора пред всеки намерен обект беше доказателството за достигната цел. Всички от от

Прочети
TOP