Учебен център за социална интеграция


  Посредством неформално обучение насърчаваме развитието на потенциала на тийнейджърите и изграждането на увереност в собствените им способности. В зависимост от интересите си, те участват в различни дейности, изграждащи техните социални и житейски умения:

  • Компютърна грамотност
  • Английски език
  • Български език
  • Математика
  • Рисуване и приложно изкуство
  • Общуване
  • Готварство
  • „Как да си намерим работа”
  • Младежки лагери
  • Консултации с психолог и социален работник


  Екипът на фондацията включва преподаватели-специалисти за всички занимания и социален работник.

  От 2005 фондацията има лиценз за настаняване на младежи в Защитени жилища; Център за социална интеграция, неформално обучение и консултация на деца без родители и деца от социално слаби семейства, а от 2007 – лиценз за настаняването на деца от 7-18 г. в Център за настаняване от семеен тип. Към настоящия момент по-голяма част от заниманията, които предлага Учебния Център са достъпни, за децата и младежите в гр. Пловдив, където открихме клон на фондацията.

TOP