Курс по готварство

Курс по готвартсво
за младежи в с. Факия, обл. Бургас.


Курсът се провежда в съвместна дейност на Фондация "Агапедия-България", Фондация "Верен Настойник" и фирма "Джонсън и Джонсън".

Серията от проекти ”Практични умения” са насочени към деца, предимно от ромски произход и в затруднено материално състояни, деца живеещи в бедни семейства които не могат да им осигурят качествено образование.

Свали презентацията:
Курс по готварство

TOP