Клуб за приложно изкуство „РЪКОДЕЛКО”

  Проектът е финансиран от Фондация "Агапедия България". Основен партньор е СНЦ Верният настойник и се осъществява с партньорството на Община Камено. В него участват над 60 деца от български и ромски произход, които се учат да декорират керамични съдове с естествени материали. Основната цел на проекта е да възпита у децата отношение към природата, към красотата, към различните, да провокира интересът им към един друг свят - творческия, да стимулира мисленето и развива моториката, да им даде увереност, че могат да бъдат подкрепяща, а не слаба страна.

  Организираха се благотворителни изложби, експонирани в ЦДГ "Слънце" Камено, ЦДГ "Теменуга" Равнец, ХЦ "Благовестие". От продажбата на предметите се събраха общо 870 лв. По единодушно съгласие на инициаторите на проекта, събраните средства послужиха за продължаване на информационната кампания "Стани приемен родител", чрез която се популяризира приемната грижа в област Бургас. Подпомогнаха се и семейства, които вече са станали доброволни или професионални приемни родители.

  Деца помагат на деца, за открият място, което да нарекат свой дом - това е Детски клуб за приложно изкуство "Ръкоделко", но "Ръкоделко" е и повече от това. "Ръкоделко" насочва децата към опознаване на природата, учи ги да общуват на основата на уважение към всяка личност, без разлика на пол и етнос, води ги с любов към докосването до един прекрасен свят на човешкото въображение - творческия.

    -> Стартира благотворителна изложба на изделия произведени от деца

TOP