Програма СТУДЕНТИ

  От 2007 година фондация „Агапедия България” работи по програма „Студенти”, в която са приети за участие 6 младежи, отгледани в домове за деца, лишени от родителски грижи. По-голямата част от тях са ползвали социалната услуга „Защитено жилище”, предоставяна от фондацията. По време на престоя си в защитеното жилище младежите завършват успешно средното си образование и мотивирани да продължат във висше учебно заведение, продължават усърдната си подготовка за кандидат-студентски изпити.
  С подкрепата на нашите дарители от България и Германия, програмата подкрепя финансово и морално студенти от следните бакалавърски и магистърски специалности:

  - „История” в СУ „Св.Кл. Охридски”;
  - „География” в СУ „Св.Кл. Охридски”;
  - „Психология” в СУ „Св.Кл. Охридски”;
  - „Фармация” в Медицинска академия;
  - "Логопедия" в СУ "Св.Кл. Охридски";
  - НСА - Педагогически профил
  - „Графичен дизайн и пластика” в Нов български университет
  - Право в СУ “Св. Климент Охридски”
  - Социална педагогика в СУ “Св. Климент Охридски”
  - Социална работа в НБУ


  Гордеем се с упоритостта на нашите студенти и се радваме, че сме участници в положителната промяна в живота им.

TOP