Новини

Последни публикации

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

На 08.06.2020 г се проведе заключителна онлайн конференция с участието на малки и големи участници в проект BG05M9OP001-2.009-0006-С01 „Да пораснеш е мисия“ , финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Jun 08, 2020

УЧАСТИЕ В НЕМСКИ КОЛЕДЕН БАЗАР – 2019

И тази година екипът на ЦНСТ към фондация „Агапедия България“ участва в Немския коледен базар в центъра на София. Материалите за всички ръчно изработени продукти са закупени изцяло чрез проект BG05M9OP001-2.009-0006-С01 „Да пораснеш е мисия“ , финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Dec 12, 2019

КОНСУЛТАЦИИ С ЮРИСТ

От месец август, 2019 г към екипа на проект BG05M9OP001-2.009-0006-С01 „Да пораснеш е мисия“, финансиран от ОП“РЧР“ и ЕСФ се присъедини юрист, който предлага правни консултации на децата и младежите, настанени в ЦНСТ към фондация „Агапедия България“.

Sep 26, 2019
Истории

Последни публикации

Историята на Н и Х

Баща ни беше алкохолик, много агресивен човек и егоист. Неведнъж сме били свидетели на скандали и побоища между него и мама. Често и ние изяждахме по някой шамар, а понякога и нещо по-сериозно. Не само от тате, но и от мама, защото тя беше като него. Един ден обаче нещата ескалираха...

Историята на Яна

Пролетта на 2006 г.: тъкмо майка ми ме беше взела от детската градина и се разхождахме, когато ѝ се обадиха и я извикаха спешно вкъщи. Оказа се, че дядо (бащата на майка ми) е зле...

Историята на Гинка

Бях на 7 години, когато майка ми реши да ме отведе в Дом за деца в село Слатино. Там беше една от многото ми сестри.

TOP