Новини

Последни публикации

Летен лагер 2022

В началото на юли месец се състоя ежегодния ни летен лагер с децата и младежите, с които работим и за които се грижим. Лагера се състоя благодарение на ЧОУ "Света София" https://www.svetasofia.com, къща за гости "Дъга" https://www.facebook.com/RainbowKrajmorie и Action Aquapark Слънчев бряг https://aquapark.bg. С децата посетихме различни морски градове, исторически значими места на Българското черноморие и забавни атракциони. Благодарим много на всички, които ни подкрепиха и продължават да ни подкрепят!!

Jul 22, 2022

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

На 08.06.2020 г се проведе заключителна онлайн конференция с участието на малки и големи участници в проект BG05M9OP001-2.009-0006-С01 „Да пораснеш е мисия“ , финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Jun 08, 2020

УЧАСТИЕ В НЕМСКИ КОЛЕДЕН БАЗАР – 2019

И тази година екипът на ЦНСТ към фондация „Агапедия България“ участва в Немския коледен базар в центъра на София. Материалите за всички ръчно изработени продукти са закупени изцяло чрез проект BG05M9OP001-2.009-0006-С01 „Да пораснеш е мисия“ , финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Dec 12, 2019
Истории

Последни публикации

Историята на Н и Х

Баща ни беше алкохолик, много агресивен човек и егоист. Неведнъж сме били свидетели на скандали и побоища между него и мама. Често и ние изяждахме по някой шамар, а понякога и нещо по-сериозно. Не само от тате, но и от мама, защото тя беше като него. Един ден обаче нещата ескалираха...

Историята на Яна

Пролетта на 2006 г.: тъкмо майка ми ме беше взела от детската градина и се разхождахме, когато ѝ се обадиха и я извикаха спешно вкъщи. Оказа се, че дядо (бащата на майка ми) е зле...

Историята на Гинка

Бях на 7 години, когато майка ми реши да ме отведе в Дом за деца в село Слатино. Там беше една от многото ми сестри.

TOP