Партньори

Международен женски клуб
Подкрепят децата, които живеят в Център за настаняване от семеен тип - 1

Фондация „Помощ за благотворителността в България”
Подкрепят младежите от Център за настаняване от семеен тип – 2

Прайсуотърхаус Купърс България ЕООД
Подкрепят младежите от програма „Студенти”

Отдели за "Закрила на детето" на територията на Столична Община
Община "Красно село", гр. София
Община "Средец", обл. Бургас
Община "Камено", обл. Бургас


Благодарим от сърце на всички наши партньори!
Вие дарявате бъдеще на децата и младежите, за които се грижим!

TOP