Защитени жилища за младежи, отглеждани в институции

  В подкрепяща среда, чрез позитивно отношение и индивидуален подход младежите са мотивирани да прилагат на практика усвоените знания. Важен фактор в подготовката им за самостоятелен живот са защитените жилища, с които организацията разполага на територията на столицата.

  Защитените жилища са наети апартаменти в различни квартали в София. След напускането на институцията много от младежите остават на улицата или избират лоши пътища, за да оцелеят. Защитените жилища дават шанс на младежите в атмосфера на домашен уют да се учат да се грижат за себе си, да бъдат отговорни, постоянни и организирани. Преодоляването на всекидневни битови и социални препятствия им помага в процеса на израстване и достигане на житейска зрялост.

  За периода, в който ползват защитеното жилище, тийнейджърите получават стипендия. С нея те се учат да разпределят разумно финансите си според приоритетите: наем, сметки, храна, учебни материали. Предоставя се и помощ от социален работник, както и съдействие за намиране на работа.

  Фондация „Агапедия България” и асоциация „Интегра БДС” си партнират за ежемесечното покриване на всички тези нужди.

TOP