Помощ В професионалната Квалификация

Много важен момент при младежите, завършващи средното си образование, е правилното професионално ориентиране. За онези, които са мотивирани да продължат образованието си във ВУЗ, се стараем да осигурим качествени кандидат-студентски курсове. А за други, които имат специфични умения, търсим финансиране за специализирани курсове, които ще ги направят правоспособни за мечтания занаят. Чрез тази подкрепа, младежите развиват потенциала си и увеличават шансовете си за по-добра реализация. Кандидат-студентски курсове, организирани до настоящия момент са:

    - курс по химия;
    - курс по биология;
    - курс по история;
    - уроци по география.


Много от младежите, възползвали се от шанса да завършат тези курсове, вече работят по специалността си и се радват на плодовете на труда си.

TOP