Екип

Нашия екип

Иван Иванов
Управител на Фондация Агапедия България
Яна Кръстева
Комуникации и социални медии
Милена Ризова
Социален Работник
Лилия Иванова
Ръководител ЦНСТ
Доротея Маринова
възпитател в ЦНСТ
Павлина Люцканова
Ръководител ЦНСТ
Радостина Петкова
Възпитател в ЦНСТ
Иван Христев
Изпълнителен Директор на Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца - клон Пловдив
Анна Христева
Ръководител на Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца - клон Пловдив

TOP