Проекти

За реализирането на Програмата за „Интеграция на деца лишени от родителска грижа” двете организации – „Агапедия България” и „Интегра БДС обединяват опита и усилията си като създават
- Учебен център за социална интеграция

  • Защитените жилища
  • Бизнес със социална цел
  • Център за настаняване от семеен тип
  • Приемна грижа

TOP